Vi som jobbar här


”Jag har en positiv känsla i magen då jag går
till jobbet, då jag vet att personalen ser och
tar väl hand om mitt barn.”

Två avdelningar, ett arbetslag

Kulramen har ett litet och välfungerande arbetslag, där varje avdelning har sina dedikerade pedagoger, men som alla hjälps åt och har insikt i varandras aktiviteter och rutiner. Vi har vår rektor som också arbetar i barngrupperna, två förskolelärare som ansvarar för det pedagogiska arbetet (en per avdelning), en specialiserad montessorilärare på Träkulan och fyra barnskötare. Det stabila arbetslaget ger barnen trygghet och välkända ansikten och famnar. Detta gör det möjligt för pedagogerna att hoppa in på de olika avdelningarna vid behov, utan att skapa stress och oro för varken barnen eller pedagogerna.

Vi lägger stor vikt vid en trygg och lugn arbetsplats. Våran tydliga struktur och rutiner skapar en lugn miljö som gynnar både barnen och personalen. Vi är stolta över våra små barngrupper och hög personaltäthet per barn vilket gör att pedagogerna hinner med och barnen blir sedda. Vi anser att en bra förskola vill man komma tillbaka till, nästa dag och nästa och nästa.

Pedagogerna arbetar enligt Montessoripedagogiken och är väl bekanta med dess material samt följer läroplanen som gäller för hela landets förskolor. Hela arbetslaget har kontinuerlig fortbildning, tydliga utvecklingsplaner och det finns hela tiden en nyfiken strävan mot att lära sig mer och utveckla hela verksamheten.

%d bloggare gillar detta: