I skogen med Mulle, Knytte & Knopp

Som en del av friluftsfrämjandets verksamhet går vi ut i skogen en gång i veckan, under vår och höst, där barnen får uppleva och lära sig om skogen och dess djur och insekter.
Barnen är uppdelade i tre grupper enligt deras ålder och utvecklingsfas där aktiviteterna är skräddarsydda efter just deras behov.

Knopp för de minsta

KNOPP är en del av Friluftsfrämjandets verksamhet.Genom Knopp får barnen upptäcka naturen och lära sig genom lekar, sånger och sagor om skogens vanligaste växter och djur, och tillfredsställa barnens nyfikenhet och upptäckarglädje samt lära sig att ta hand om djur och natur.Barnen på Glaskulan går på Knopp både under höst och vårterminen ca 8 gånger per termin.

Så här kan en förmiddag med Knopp se ut:
När vi går på Knopp startar vi från parken kl.9.00. Då har vi tagit på oss västar och övar på att gå i led och hålla i en kompis. På ryggen har vi egen ryggsäck med vattenflaska och sittunderlag. På vägen till vår lilla skogsglänta tittar vi på naturen och pratar om vad som händer och tittar efter nya tecken. När vi kommer fram till Knopp platsen tar vi fram våra sittunderlag och sätter oss i en samling. Vi hälsar på Skrutteluttanlej som är en liten mjukishund som hälsar alla barn välkomna, och den vill höra barnen sjunga namnsången. På samlingen pratar vi om – Vilka djur bor i skogen? Hur ser deras bon ut? Vad händer med naturen när det blir höst eller vår, vilka hösttecken eller vårtecken kan vi se? Insekter och Småkryp – vi går och tittar på myrstacken, vi sjunger Jontemyran – Allemansrätt – Skräp i naturen. Vi avslutar samlingen med att ta fram sångpåsen med alla skogens djur som nyckelpigan, grodan, igelkotten, haren, ugglan, spindeln, ekorren m.m. Efter sångsamlingen avslutar vi med fruktstund och så hinner vi leka innan vi går tillbaka för att äta lunch på förskolan.

Knytte för 4-åringarna

När vi kommer till skogen så börjar vi alltid med att sjunga sången ”Vi knackar på” och sen öppnar vi skogen med våra nycklar ”pinnar”. Sedan hänger vi upp vårt Knyttemärke ”nyckelpigan” för att visa att vi är i skogen. När vi kommit fram till vår Knytte plats, så tar vi av våra ryggsäckar och tar fram sittunderläggen och sätter oss i ring. Barnen får prata i kottofonen och lyssnar på knytteradio och knytteTV. Sen får barnen teoretiskt och praktiskt utforska dagens ämne. Vi använder oss av den vita duken. Ämnen som vi har arbetat med och kommer att arbete med nästa termin är bl.a; Knyttesånger, vår Knytteplats med Osynligt staket, vad händer på hösten? Vilka hösttecken kan vi se? Allemansrätt, djur i vår natur under året, småkryp, var finns de? Skräp, återvinning, kretslopp, vinter i naturen. Vad händer inför vintern i skogen och vad händer på vintern, naturen somnar in. Vårtecken.Vad händer i naturen på våren? Träd och växter. Sommar i naturen.När vi är klara blir det lite frukt och så avslutar alltid med frilek innan vi går tillbaka till förskolan.Mulle för 5 & 6-åringarna

På vägen till skogen tittar vi på vad som har hänt sedan vi var där sist. Vad har ändrats på vår väg? Hur ser naturen ut när det är sommar, höst, vinter och vår? Vi sjunger sånger, leker lekar, utforskar med luppar och våra egna ögon. Varje vecka finns det flera olika böcker barnen kan använda sig av om de hittar något de vill undersöka. Vi läser om naturen runt omkring oss och barnen lär sig nya saker och vill veta mer. Ibland får vi se något som intresserar oss mer än det som vi tänkt göra och då letar vi reda på fakta om det i böckerna vi har med oss. Saker som vi har arbetat med i skogen under höstterminen och kommer fortsätta med under vårterminen är bl.a; Allemansrätten, samarbetsövningar, matematik och språk i naturen, fåglar-flytt osv, insekter och spindlar, växter, träd och blommor, myrstacken, skräp i naturen , kretsloppet, djur i vår natur, Mulle och hans vänner, Laxe, Nova och Fjällfina, ätliga bär och växter i skogen. T.ex. harsyra, granskott, blåbär, stensöta m.m. och att man inte får äta något i skogen utan att man vet vad det är. Efter att vi ätit frukt tillsammans leker vi i skogen med bl.a. vår koja eller andra roliga regellekar. Runt terminsavslutningen i juni så åker alla Mullebarnen till Naturhistoriska riksmuseet för att gå ”Mullespåret” och hitta Mulles röda fjäder.

%d bloggare gillar detta: