Montessoripedagogiken

Kärnan i pedagogiken ligger i
barnets eget initiativtagande.

Man utgår från att barnet har en vilja att lära sig, och därför låter man den viljan leda undervisningen. På grund av detta ska även miljön vara välkomnande för barnet, ett koncept som kallas för ”den preparerade omgivningen”. I praktiken innebär det att miljön ska vara anpassad efter barnets behov och vilja att lära. Montessoripedagogiken sätter allt i sitt sammanhang. Människan är en del av helheten, därför börjar vi upptäcktsresan i det stora och letar oss fram till det lilla. Känslan av att utgöra en del av ett större sammanhang leder till ansvarstagande och reflektion, där både medmänniskor och natur behandlas med respekt. Montessori betonar samspel och empati redan när barnen är mycket små.


Montessori i praktiken
på Glaskulan

Inom Montessori talar man ofta om att barn har en naturlig vilja att lära, och att deras arbete är leken. Miljön på glaskulan är väl förberedd för barnen varje morgon. Hyllorna hålls “levande” genom att kontinuerligt byta ut material utifrån vad vi observerar att barnen är intresserade av. Barnen väljer själva vad de vill arbeta med. Exempel på uppskattade material: siffror i sandpapper som de kan känna på, siffror med motsvarande antal kottar som de kan räkna, spännande magneter med havstema, skelettbild med namn på dess olika delar, burkar att öppna med små mjuka bollar i och vantar och strumpor att dra på!

Montessori på Träkulan

På Träkulan möter barnen en väl förberedd och genomtänkt miljö i fem olika delar: praktiska, sensoriska, språk-, matematik-och kulturdelen. Miljön är väl genomtänkt. Bord, stolar och hyllor är i barnhöjd och sakerna på hyllorna och i lådorna är lätta för barnen att själva ta fram. Det finns bara en sak av varje sort och materialen är självrättande. Det betyder att det finns ett tydligt fel och rätt som barnet självt ser och en vuxen ska aldrig behöva säga att ett barn gjort fel. Barnen har sina pärmar där de kan se vad de gjort tidigare och få inspiration vad de vill göra härnäst. Pedagogerna introducerar de olika materialen för barnen och intar sedan en mera passiv och observerande roll.

%d bloggare gillar detta: