Kooperativet

Vad innebär det att vara med i ett föräldrakooperativ?
Ja vi har den tekniska beskrivningen av vad vi gör och sen har vi den verkliga upplevelsen. Beskrivningen av vad vi gör kan kanske kännas stor och lite skrämmande, men sen när det kommer till verkligheten och vad det faktiskt innebär för dig som förälder i vardagen så det är betydligt enklare. Det fina med kooperativet är att det alltid finns erfarna föräldrar som har varit med länge och kan vägleda de nya. Som ny förälder får man aldrig någon stor roll eller stort ansvar att axla utan man får börja med att bara bli bekant med alla och hur kooperativet fungerar. Sedan växer ett engagemang naturligt fram och man hittar en lämplig plats där de kunskaper man har kommer bäst till nytta. Man får också en fadderfamilj som välkomnar en in i kooperativet och finns till hands för alla möjliga frågor och funderingar man kan ha.

Väl värt att säga är att vi har en WhatsApp grupp där vi kan prata om allt möjligt, styra upp lekträffar och tipsa om allt som vi småbarnsföräldrar kan ha nytta av.
Vi använder oss också av Tyra appen som ger oss en fantastisk insyn i våra barns vardag och väldigt smidig kommunikation och spridande av viktig information.Den tekniska beskrivningen är att ett föräldrakooperativ är en ekonomisk förening och det betyder att du som ny förälder betalar en symbolisk summa när ni blir invalda och därmed investerar i den ekonomiska föreningen. Det är vi föräldrar som driver förskolan och vi har en styrelse som träffas varje månad och enligt en bestämd agenda går igenom hur det går för förskolan, har vi barn som ska börja eller sluta, hur fungerar verksamheten och vad vi behöver agera på.

Styrelsens ansvar är att leda föreningen och försöka få alla familjer informerade, delaktiga, aktiva och ansvarstagande i sina uppgifter. Hålla kontakt med kommunen. Vid behov vara diskussionspartner till förskolechefen. Ansvara för intagningen av nya barn till Kulramen i samråd med rekryteringsansvarig och förskolechef.

Vår förskolechef och personalen är de som har hand om den dagliga verksamheten och är pedagogiskt ansvariga. Vår förskolechef rapporterar till oss om det är något som måste fixas eller godkännas. Om vi måste anställa mer personal eller köpa in något material. Då vi har en välfungerande förskola och ett rutinerat kooperativ så är göromålen hanterbara.

Vi har ett antal roller och grupper som vi i kooperativet tar på oss. De roller som sitter i styrelsen är ordförande, kassör, personalansvarig, köansvarig, sekreterare, suppleant och ledamot. Utöver detta har vi en städansvarigt, löneansvarig, revisor, IT och webbansvarig, en ansvarig för medlemsregistret, valberedning, fixar gruppen och trivselgruppen.

Den verkliga upplevelsen av kooperativet är att uppgifterna för var och en av oss blir i slutändan små och då vi har väl invanda rutiner runt dem och alltid någon som vet hur det har fungerat genom åren så blir belastningen minimal. Om någon får mer belastning under en period, av någon anledning, så finns det alltid fler som kan hjälpa till. Då vi också är så himla nöjda med vår förskola och känner en stolthet i den så blir de uppgifter vi har mindre betungande. Allt vi gör bidrar ju till att vi behåller en hög kvalitet på den förskolan vi tycker så mycket om.

Det första man som ny förälder brukar hamna i är trivselgruppen, om man inte själv väljer en annan roll som man känner passar en bra. Trivselgruppen träffas ett par gånger per år (de bestämmer själva hur ofta) och pratar om just trivseln i kooperativet. De styr upp en föräldrafest på hösten och en familjepicknick på tidig sommar. De fixar fika till den årliga årsstämman. Så det handlar om ett rätt litet engagemang utspritt på ett år. Det fina med denna grupp är att man får skapa trevliga träffar och boosta kooperativets sammanhållning. Göra roliga saker helt enkelt.

Om vi sedan tittar lite närmare på en lite större roll, som till exempel personalansvarig, innebär det att man sitter i styrelsen som träffas en gång i månaden. Man finns till hands för förskolechefen och stöttar i personalfrågor vid behov, skriver under kontrakt och tidrapporter, hanterar lönerevisionen i samråd med förskolechefen och kassören samt skriver ihop jobbansökningar om vi behöver mer personal. Man ansvarar också för att köpa julklappar och en gåva vid sommaravslutningen. Sammanfattningsvis så innebär det kortare avstämningar och snabbt utförda uppgifter men mer frekventa. Uppskattningsvis korta avstämningar var annan vecka och större uppgifter två till tre gånger per år. Det fina med till exempel denna roll är att man har alla möjligheter att säga TACK till vår fantastiska personal med mer än ord.

För oss känns det fantastiskt att få vara en del av en gemenskap, som Kulramens föräldrakooperativ och lära känna fler i vårt område, skapa en trygg och rolig plats för våra barn och bidra till en riktigt bra förskola för barnen i Stuvsta.%d bloggare gillar detta: