Om Kulramen


Montessoriförskolan Kulramen i Stuvsta är ett litet och väl fungerande föräldrakooperativ som finns i Stuvsta centrum, nära pendeltåg och bussar. Förskolan har två avdelningar – Glaskulan för de mindre barnen (1-3) och Träkulan för de äldre barnen (3-6). Totalt finns ca 30 barn på förskolan där fördelningen mellan avdelningarna är ca 10-12 barn på Glaskulan (lilla) och 17-20 barn på träkulan (stora). Vi har sju pedagoger samt vår rektor, fördelade på de två avdelningarna. Kulramen håller öppet måndag-fredag 7.30-17.00. 

Förskolan är populär bland annat för den lugna, personliga, trivsamma och trygga miljön och för den tydliga pedagogiken.

Kulramen arbetar enligt skolans styrdokument och använder sig av Montessoripedagogik som utgår ifrån en grundidé om barnets strävan efter självständighet. Vi lägger stor vikt vid att stötta barnen i deras utforskande och lust att lära utifrån deras individuella förutsättningar. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en av Montessoripedagogikens grundtankar. Varje individ måste själv inspireras och klara av själva inlärningen. I en Montessoriförskola är lärarnas uppgift inte att lära ut, utan att observera barnen och vara lyhörda och uppmärksamma på varje barns utveckling, för att kunna ge den stimulans som varje barns mognad och intresse svarar mot. 

Trygghet, integritet och respekt är viktiga ledord som genomsyrar hela verksamheten. Till exempel har vi arbetat extra med barnkonventionen i den äldre barngruppen och vi arbetar aktivt i barngrupperna med att lyssna, samarbeta och visa känslor. 

Här på Kulramen sysslar barnen bl.a. med praktiska vardagsövningar; sådant man kan träffa på i hemmet. De sopar, skurar, putsar, tvättar, stryker, vattnar blommor och bakar mm. Barnen tränar av-och påklädning, toalettbesök, tvättar händerna och lär sig att ta hänsyn till sina medmänniskor (kompisar och pedagoger). Vi har en ateljé där vi arbetar med skapande och kreativa uttryck. De kommer även i kontakt med matematikens, språkets, geografins, vetenskapens, biologins, zoologins, konstens och musikens underbara värld. Andra aktiviteter är sagostunder, sång, rim och ramsor liksom att vara utomhus och klättra i berget på gården eller skapa i sandlådan. Vi är mycket ute med barnen och tränar bland annat motoriken med rörelselekar, springlekar och bamsegympa. 

Kulramen har s.k. förskoleavtal med Friluftsfrämjandet och arbetar enligt programmet Skogsmulle i förskolan, som leds av pedagoger på förskolan som har gått Friluftsfrämjandets ledarutbildning där de fått metoder och verktyg att fylla utevistelsen med meningsfullt innehåll. Med nyfikenhet, erfarenhet, rörelse och gemenskap låter de spännande äventyr växa fram tillsammans med barnen ute i naturen. De yngsta barnen går på Knopp, de lite äldre på Knytte och det sista året går barnen på Mulle. Mer om detta kan du läsa under ”Vår verksamhet” som du hittar i menyn högst upp.

Vi arbetar med uppskattade veckobrev och använder oss av Tyra appen där föräldrarna får stor och värdefull insikt i barnens vardag genom bilder och korta meddelanden. Där samlas också alla viktiga dokument, klasslistor och kontakter.

%d bloggare gillar detta: