Våra aktiviteter

Barnen på Kulramen vistas mycket utomhus,både på förmiddagarna och 
eftermiddagarna. När det inte är för kallt är det Knopp, Knytte och Mulle en dag i veckan. Dessa dagar blir det en utflykt där barnen lär sig om naturen och alla har med sig egen matsäck som vi äter ute.
 Kulramen är auktoriserat av Friluftsfrämjandet vilket betyder att våra
 pedagoger har speciell utbildning för skogsutflykterna.

På Glaskulan har de små barnen har rytmik för att utveckla motoriken. De har även mycket skapande 
för att lära sig färgerna och formerna samt träna sin finmotorik. Barnen har samling med olika teman – till exempel kroppen, svenska djur eller siffror, sagor, sånger och ramsor för att träna 
sig att lyssna på varandra och träna språket. Det ger dem en chans att öva
 koncentration och de får en kroppsuppfattning då det är många rörelser i
 sångerna och ramsorna. De lär sig tala inför grupp och utvecklar sin fantasi.

På Träkulan, där de större barnen går, är det vanligt att arbeta med har olika teman, tex temat kroppen, en världsdel eller vänskap. De har musiksamlingar med rim, ramsor och sånger för att utveckla språket och rytmiken. Alla arbetar återkommande med bokstäver och siffror, utifrån sin egen nivå och intresse.

Under dagen uppmuntras Träkulebarnen att klara sig så mycket som möjligt själva
 och att hjälpa varandra. Till lunchen är det barnen själva som agerar bordsvärdar och då ansvarar för att bl a duka, torka bord och byta 
handdukar. Detta ger dem en ansvarskänsla och delaktighet samt
 stärker deras självförtroende. Det finns utrymme för målning och skapande när de själva vill. De får möjlighet att öva sin finmotorik och koncentration – båda viktiga grundpelare i
 barnens individuella utveckling.

Både Glaskulan och Träkulan åker iväg på teater, museum eller andra aktiviteter och utflykter ett par gånger per termin. Vi förbereder och firar alla storhelger och provar den mat som hör till samt bakar själva inför fikastunder då alla föräldrar är välkomna. Det kan även förekomma en utklädningsdag mitt i en vanlig vecka.

Alla föräldrar får veckovis generell information via e-mejl om den vecka som gått och vad man behöver veta inför kommande vecka. Dessa veckobrev ger föräldrarna ytterligare insyn och delaktighet i verksamheten, och är mycket uppskattad.

 

”Den goda maten och alla fröknar är det bästa.”
  Barn på Träkulan

Gå till toppen