En dag på Kulramen

Glaskulan
7.30–9.00 Mottagning av barnen, oftast utomhus med utelek
9.45–10.00 Samling med sång och ramsor, mellanmål
10–11.00 Innelek/Montessoriarbete
11.00 Lunch – barnen sitter på sin egen plats vid bordet. De lär sig duka själva och även ta undan efter sig.
De tränar på att lyssna på varandra och inte prata samtidigt. Personalen äter vid samma lilla bord
11.45–13.30 Vila
14.00 Mellanmål
15.00 Inne- eller utelek beroende på väder och årstid

17.00 Barnen hämtas senast

Träkulan
7.30–9.00 Mottagning av barnen, utomhus eller inomhus
9.00 Montessoriarbete. Barnen väljer själva när de vill äta sitt mellanmål
11.00 Lunch –barnen sitter på sin egen plats vid bordet. De lär sig duka själva och även ta undan efter sig. De tränar på att lyssna på varandra och inte prata samtidigt. Personalen äter vid samma lilla bord.
11.45–12.15 Samling/läsvila
12.15 Utelek
14.00 Mellanmål
15.00 Innelek/Montessoriarbete, ev utelek
17.00 Barnen hämtas senast

 

”Det bästa är ateljén som man kan pyssla i.”
Barn på Träkulan