Om Kulramen

Kulramen använder sig av Montessoripedagogik som utgår ifrån en grundidé om barnets strävan efter självständighet. Barnen vistas i en trevlig och genomtänkt miljö, anpassad efter den lilla kroppen och handen, med uttänkta pedagogiska material och leksaker.

 

På Kulramen får barnen delta och öva på praktiska vardagliga sysslor som att sopa, baka, vattna blommor m m. Barnen tränar av- och påklädning, toalettbesök, tvättar händerna och lär sig ta hänsyn till varandra och personalen. De kommer i kontakt med matematik, biologi, zoologi, konst och musik.

I de dagliga aktiviteterna ingår också sagostunder, sång, rim och ramsor men även lek utomhus, klättra i berget på gården eller skapa i sandlådan.

Barnen är mycket utomhus och Glaskulan har ofta sin lämning utomhus på gården. Alla barn på Kulramen får gå på Mulleverksamhet inom förskolans regi. På Mulleutflykterna (Knytte respektive Knopp  för de mindre barnen) går en mindre grupp barn med vår skogsledarutbildade personal till någon närliggande park eller skog, och pratar och lär om naturen.

Kulramen ser till att barnen får god och näringsrik mat. De får även regelbundet smaka och känna på nya grönsaker och frukter för att stimuleras till att våga prova nya saker på matbordet.

Förskolans mål är att barnen ska:

  • känna sig respekterade och ha respekt för andra,
  • känna empati och ansvar för såväl människor som miljö,
  • utvecklas i sin egen takt och bli självständiga trygga individer.
  • frigöra sina emotionella, intellektuella och sociala resurser, som leder till att barnen utvecklar hela sin personlighet,
  • arbeta både individuellt och samarbeta i grupp.

Därför är Kulramen en bra förskola

  • På Kulramen utgår vi från Montessoripedagogiken, och anpassar aktiviteterna efter barnens ålder och intresse.
  • Kulramen har en hög personaltäthet, med engagerad personal som aktivt arbetar för hög kvalitet på barnomsorgen. Veckobrev till alla familjer ger insyn i verksamheten.
  • Föräldrarnas delaktighet gör att både föräldrar och barn känner sig trygga.
  • Ett aktivt arbete med dokumentation, fotografering och veckobrev till alla familjer ger insyn i verksamheten.

 

Här ligger vi

Förskolan Kulramen ligger intill Stuvsta centrum, på Kungsklippan, i Huddinge. 
Se även karta.

Gå till toppen