Montessori hemma

Att ta ansvar
Låt barnen ta ansvar. Ge dem små enkla uppdrag, som de säkert klarar av t ex att 
hälla saft i ett glas från en liten bägare. Lita på barnet. Sopa inte där barnet just 
sopat!
 Beröm gärna barn, men inte i onödan. Kanske är barnen själva nöjda med sin 
prestation och behöver inte höra jämt att de är bra. Jämför inte barn inom eller
utom familjen. Säg inte ”se så fint Anna äter” eller ”nu ser vi vem som blir färdig
 först”.

Hur man hjälper barnet
Maria Montessoris tankar kring begreppet hjälp formuleras i utropet ”Hjälp mig att göra det själv!” Med det menade hon att
 barnets lek och arbete är ett led i dess självständighetsutveckling. Gör inte något 
för ditt barn som det kan göra själv. Välj därför ett arbete eller en uppgift, som du är säker på att barnet klarar av. Välj
ett bra tillfälle. Ingen skall vara trött eller hungrig. Visa barnet långsamt och 
tydligt. Prata inte när du visar och låt barnet sedan försöka själv. Om det blir rätt – låt barnet göra det flera gånger. Om det blir fel – rätta inte barnet utan visa en gång
till. Är barnet inte intresserat – visa det en annan dag.

Små barn har behov av ordning

Ordna barnets rum så att det själv kan hålla ordning där. Det ska inte finnas många saker, bara sådana leksaker som är lockande just nu. Allt annat kan vara undanstoppat för tillfället, som man tar fram när det behövs. Då är allt nytt igen. Var sak i barnets rum ska ha en egen plats och barnet ska på kvällen få god tid att ställa allt på plats. Ordna ett eget hörn i vardagsrummet med plats för barnets leksaker, lagom många!

Välj leksaker som barnet klarar av att leka med själv och som är kreativa. Hjälp till att hålla dem hela och användbara. Ge barnet kritor, färger, penslar, och lera av god kvalitet. Visa hur man förbereder arbetet: lägger ut tidningar, sätter på förkläde… Visa också hur man gör i ordning efteråt.

Maria Montessori formulerade detta som: Arbete är lek. Lek är arbete.

Visa respekt för barnets naturliga rytm. Låt barnet själv, så ofta som möjligt, bestämma takten. Planera tiden väl för det ni ska göra. Ordna goda rutiner för vanliga sysslor. Försök att undvika jäkt och stress!

Gå till toppen