Arbetsmaterial

På förskolan finns material för både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar.
Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt material, som tränar logiskt, matematiskt tänkande. Material, som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och grammatik. Men också saker som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Barnen leker och experimenterar med det pedagogiska materialet och lär sig samtidigt olika färdigheter, detta kallas arbete. Så gott som allt material fyller flera funktioner. Ofta arbetar små barn sensoriskt med ett material för att sedan som äldre använda samma material för intellektuell förståelse.

Materialen finns alltid att hämta på samma plats och i barnets höjd, vilket uppmuntrar ordning och självständighet. Allt material finns bara i ett exemplar och den som har använt ett material har ansvar för att det snyggt och prydligt hamnar på sin rätta plats igen. Ordning och reda samt tydliga regler och rutiner är viktigt i en montessorigrupp. Är ett visst material upptaget får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta. De sociala kontakterna blir många eftersom man arbetar åldersblandat. Man hjälper varandra och visar hänsyn.

Med materialet får barnet till att börja med stifta bekantskap med konkreta ting som
efter hand utvecklas abstrakt. Exempelvis matematikmaterialet visar klart och
tydligt varför man mäter och räknar på ett visst sätt. När ett barn väl förstått
matematikens uppbyggnad är det dags att lämna materialet och lösa abstrakta
problem utan hjälpmedel.

De flesta material är självrättande. Barnen får uppleva tillfredsställelsen av att själva
se att de har lyckats med en uppgift. Barnen
har ansvar för att de olika sakerna inte skadas i onödan.

Exempel på arbetsmaterial

Cylinderblock Tränar ögat i att urskilja olika dimensioner, samt förbättrar förståelsen för dessa.
Övar också upp koordinationen mellan öga och hand samt förbereder indirekt
skrivträning genom användning av penngreppet.

Ritramar i metall Ger kontroll över pennan som en förberedande övning inför skrivning samt ger
insikt i former och symmetri. Materialet passar även äldre barn som har svårt med
skrivning.

Känselplattor Låter barnen upptäcka olika ytors struktur och tränar känselsinnet. Tränar även
handen och förbereder indirekt inför skrivning.

Geometriska kabinettet Introducerar geometri genom de tre basformerna och lär barnen känna igen
former. Möjliggör abstrakt tänkande och förbereder inför läsning genom att träna
ögat på att känna igen likartade former.

Läs mer om montessorimaterial här.

Gå till toppen