Vårt engagemang

Den tid vi lägger ner ska inte anses för krävande, därför fördelar vi det som måste göras mellan oss. Ditt engagemang ska upplevas positivt och bidrar till att förskolan är en trygg och bra plats. Alla föräldrar
 förväntas någon gång under sin tid på Kulramen ingå i en arbetsgrupp och/eller
 sitta med i styrelsen. Arbetet i arbetsgrupperna tar olika mycket tid i anspråk 
beroende på uppgifternas karaktär (allt från att ingå i styrelsen till att ingå i trivselgruppen). Eftersom arbetsbelastningen inte är jämnt 
fördelad turas vi om att ta hand om de olika uppgifterna. Enligt rullande schema städar och jourar alla familjer ca tre gånger per termin. Om två personer i personalen är sjuka hjälper föräldrarna till och jourar dvs hoppar in som personal. Den pedagogiska verksamheten sköts dock helt och hållet av personalen.

Båda uppgifterna ger dig som förälder möjlighet att påverka ditt barns vardag 
och ger dig insyn och förståelse för hur barnet har det på förskolan. Du ser personalen 
i arbete, och deltar i aktiviteterna en hel dag. Du lär känna personalen och de
 andra barnen. För barnen uppfattas en jourande förälder som extra positivt och deras värld av 
bekanta vuxna utökas. 

Det är också trevligt att lära känna andra föräldrar i området med ungefär lika stora barn som dina
 egna! Du vet också hur det ser ut på Kulramen och du kan faktiskt påverka hur t ex rent det är i lokalerna.

Vi anordnar flera evenemang under året, till exempel en vårutflykt med familjerna och höstfest för oss föräldrar.

Så här bidrar vi föräldrar till att göra Kulramen till en extra bra förskola:

• Vi städar våra egna lokaler tre gånger i veckan (vilket blir ungefär varannan månad per familj)

• Vi storstädar Kulramen tre gånger per år. Förutom att förskolan blir helt skinande ren så är det också ett socialt tillfälle att träffa varandra.

• Vi hoppar in som ersättare (jour) för personalen vid sjukdom, kurs eller annan frånvaro, cirka tre gånger/termin. Enligt rullande schema som vi får vid terminstart.

• Vi engagerar oss i olika uppdrag utöver städning och jour, t.ex. fixa och laga saker som behövs göras i lokalerna, marknadsföring, ekonomi, IT etc.

• Vi ställer vi upp och bidrar till att skapa en god stämning i kooperativet.

”Jag gillar att ett sjukt eller frånvarande barn saknas på riktigt av gruppen
och personalen.”
Förälder

Gå till toppen