Föräldrar kooperativ

Vårt föräldrakooperativ

Ett föräldrakooperativ ger insyn i barnens och personalens vardag.

Vårt deltagande är en naturlig del av verksamheten vilket ger ett brett kontaktnät mellan familjerna och leder till att barnen lär känna många vuxna, vilket skapar trygghet.

Föräldrakooperativets fördelar

Genom att vi föräldrar tillsammans ansvarar för och bidrar med tid till praktiska och administrativa uppgifter, så skapar vi delaktighet, insyn i och förståelse för våra barns vardag. Det ger oss också möjlighet att hålla hög kvalitet på verksamheten och att ekonomiskt prioritera den pedagogiska verksamheten.

Att Kulramen bedrivs som föräldrakooperativ ger oss förutsättningar att:

  • bedriva en förskola med Montessori som pedagogisk inriktning
  • anställa duktig och drivande personal som ansvarar för den pedagogiska verksamheten
  • bedriva Mulle-, Knytte- och Knoppverksamhet, med utbildad personal
  • ha hög personaltäthet och små barngrupper
  • hålla till i fina och rena lokaler
  • ha hög personaltäthet även vid sjukfrånvaro
  • ge föräldrarna möjlighet att se och delta i en dags verksamhet tillsammans med personalen
  • ge våra barn ett naturligt sätt att bekanta sig med andra barns föräldrar när de jourar

”Vi gillar att det är en liten förskola med inte alltför många barn och avdelningar.
Vilket också ger en överblickbar mängd föräldrar och personal. Man har chansen att lära känna hela gänget om man vill!”
Förälder

Gå till toppen