Anmälan till Kulramen

Välkommen att anmäla dig till Kulramen! För att ditt barn ska ha möjlighet att få plats på Kulramen, behöver ni finnas anmälda till kommunens kö. Från och med 2 mars 2009 ansvarar Huddinge Kommun för alla förskoleköer, även de enskilda förskolor som tidigare haft egen kö.
 Det innebär att alla förskoleanmälningar görs via Huddinge Kommuns hemsida. Efter den 3 augusti 2015 kan du ange upp till tre val av förskola, inkl enskilda förskolor som Kulramen. Kulramen står under Huddinge, alla enheter, och inte under Stuvsta. Det gäller alla enskilda förskolor. Läs mer och gör anmälan här: Huddinge kommun

Kontakta gärna köansvarig för mer information och besök och hör gärna av dig om du anmält Kulramen som ditt förstahandsval.

På Kulramen tar vi främst in barn vid start av höst- och vårtermin, men ibland fungerar det att börja redan innan sommaren. Hör av dig om du har några önskemål. Vi har också förtur för syskon. Vid föräldraledighet gäller 25-timmarsvecka för det barn som går på förskolan enligt de regler som kommunen följer.

Du betalar lika mycket i avgift för en plats i en enskild förskola som i en kommunal. Kommunen hanterar avgiften.

Gå till toppen