Välkommen till Kulramen!

Vi vill att alla barn ska bli sedda. De ska känna sig respekterade och respektera andra. Barnen får utvecklas i sin egen takt, enligt Montessoripedagogiken, med stöd från lärare som stimulerar och uppmärksammar barnet.

Föräldrakooperativet Kulramen är en liten välfungerande förskola med två avdelningar. Våra barn vistas i en lugn och trygg miljö tillsammans med engagerad och välutbildad personal. Vi föräldrar utgör en naturlig del i verksamheten genom att bidra med tid och kompetens där vi kan. Allt för att göra förskolan till en bra och harmonisk plats där våra barn trivs och utvecklas. Själv får du som förälder en fin inblick i barnens vardag.

 

Det finns två avdelningar på Kulramen – Glaskulan för barn upp till 3 år samt Träkulan för barnen mellan 3 och 5 år – och vi har funnits i centrala Stuvsta sedan 1996. Här går ca 14 barn på Glaskulan och ca 20 barn på Träkulan.

Kontakta gärna oss direkt för mer information om intagningsläget. Mejla vår köansvarige eller ring förskolechef Marine på 073-963 54 90.

”Jag har lärt mig att inte slåss, och inte kramas om man inte vill. 
Att vara en bra kompis, helt enkelt.”
Barn på Träkulan

Gå till toppen